ARCHIWALNE MATERIAŁY FILMOWE
poświęcone Uniwersytetowi Wrocławskiemu
Kronika Filmowa
Uniwersytet Wrocławski
Aula Leopoldyńska
Oratorium Marianum
Sala R. Longchamps
Doktorzy Honoris Causa
Jubileusz Uniwersytetu 2002
Konferencja Rektorów
Zjazd Absolwentów 300 lat
Uniwersytetu Wrocławskiego
Pod pomnikiem Profesorów
Wręczenie
Wydawnictwo Uniwersyteckie

Projekt "Multimedialna baza danych o twórczości, działalności oraz instrumentarium naukowym wybitnych uczonych związanych z Uniwersytetem Wrocławskim"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013