ARCHIVFILMMATERIALIEN
der Universität Wrocław gewidmet
Filmchronik
Universität Wrocław
Aula Leopoldina
Oratorium Marianum
R. Longchamps-Saal
Ehrendoktoren der Universität Wrocław
300-jähriges Jubiläum der Universität im Jahr 2002
Rektorenkonferenz
ABSOLVENTENTREFFEN zum 300-jährigen
Jubiläum der Universität Wrocław
Am Denkmal der Professoren
Überreichung
Universitätsverlag

Projekt "Multimedialna baza danych o twórczości, działalności oraz instrumentarium naukowym wybitnych uczonych związanych z Uniwersytetem Wrocławskim"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013