ARCHIVAL FILM FOOTAGE
devoted to the University of Wrocław
Newsreel
University of Wroclaw
Aula Leopoldina
Oratorium Marianum
Hall of Longchamps
Honorary Doctorate Holders
The 2002 University Jubilee
Rectors' Conference
GRADUATES' REUNION 300th Anniversary
of the University of Wrocław
At the Professors' Monument
Presentation
University Publishing House

Projekt "Multimedialna baza danych o twórczości, działalności oraz instrumentarium naukowym wybitnych uczonych związanych z Uniwersytetem Wrocławskim"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013